Eg har laga ein god del websider

Kompetanse

Eg har laga mange nettsider opp igjennom og kan mykje om webprogrammering og oppsett av nettsider.

Eg har programmert og laga alt som vart nytta av Stamina Helse, NIMI og Hjelp24 sine intranett for nokre år sidan. Eit intranett som hadde ca 2000 treff dagleg og vart nytta av om lag 800 tilsette

Eksempel på sider